Ekspresy Jura

Dwa razy dłuższa gwarancja tylko u nas

 

Na każdy zakupiony ekspres JURA w salonach Guido Coffee & Jura, firma Home&Kitchen udziela przedłużonej gwarancji  zgodnie z poniższymi warunkami:

 

Organizatorem Promocji jest HOME & KITCHEN sp. z o.o. z siedzibą ul. Stągiewna 23, 03-117 Warszawa , wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000554366 NIP 5252615910 REGON 361335407
 

- Gwarancja będzie przedłużona użytkownikowi końcowemu prowadzącemu działalność gospodarczą o dodatkowe 12 miesięcy od daty zakończenia gwarancji udzielonej przez Jura Poland

- Gwarancja będzie przedłużona użytkownikowi - osobie fizycznej o 25 miesiące od daty zakończenia gwarancji udzielonej przez Jura Poland

- Przedłużenie gwarancji jako promocja sprzedaży jest bezpłatne - nie wymaga wnoszenia żadnych dodatkowych opłat np. ubezpieczeń, itp.

- Potwierdzeniem prawa do roszczenia gwarancyjnego jest faktura/paragon zakupu oraz dokument ,,DWA RAZY DŁUŻSZA GWARANCJA ‘’ 
wydawany przez sklep Home & Kitchen Sp. z o.o. przy zakupie.

- Usterki zostaną usunięte w okresie obowiązywania gwarancji. Jednocześnie świadczenie gwarancyjne jest realizowane- według uznania Home & Kitchen Sp. z o.o - poprzez naprawę, wymianę wadliwych części, za które to części płaci użytkownik nie ponosząc kosztów wymiany, naprawy, usługi serwisowej. Realizacja świadczeń gwarancyjnych nie skutkuje przedłużeniem lub ponownym rozpoczęciem okresu gwarancji.

- Świadczenie nie obejmuje szkód lub wad, które wynikają z nieprzestrzegania instrukcji obsługi oraz nieprawidłowego podłączenia, nieodpowiedniej obsługi, naprawy lub przebudowy wykonanej przez osoby nieposiadające, autoryzacji i nienależące do sieci serwisowej Home & Kitchen Sp. z o.o. Jeżeli w szczególności nie są przestrzegane instrukcje obsługi i konserwacji firmy Jura lub jeżeli są stosowane inne produkty, które nie są zgodne z oryginalną specyfikacją, wówczas również nie obowiązuje jakakolwiek gwarancja.